Jaźwina


Wieś w gminie Łagiewniki. Wzmiankowana w 1340 r. Dzieliła się na Jaźwinę Górną i Dolną. Należała do rodzin von der Heide i hr. von Sandreczky.

Warto zobaczyć:

Kościół Wniebowstąpienia Pańskiego. Pierwotny wzmiankowany w 1335 r., zniszczony w czasie wojny trzydziestoletniej. Obecny, barokowy, odbudowany i powiększony w 1692 r., z dostawioną w 1885 r. wieżą zachodnią. Orientowany, murowany, jednonawowy, z prostokątnym prezbiterium nakrytym sklepieniem kolebkowym. Wewnątrz gotycka figura MB z Dzieciątkiem z lat 1480-90, barokowe ołtarze boczne z 1691 i 1710 r., ambona z 1. poł. XVIII w., chrzcielnica z k. XVII w., figury i obrazy z XVIII w., organy z 1889 r. Na sklepieniu dekoracja sztukatorska z 1691 r. Wokół mur z bramą z ok. 1880 r. Obok plebania z 1889 r.
Ruiny pałacu
z XVIII w., przebudowanego w poł. XIX i na pocz. XX w.
Dawny dwór (dom nr 14) z 1512 r., przebudowany w k. XIX w.
W południowej części wsi zlokalizowano pozostałości średniowiecznego grodziska.

Dodaj komentarz