Koziniec

Szczyt 245 m w północnej części Wzgórz Strzelińskich, zbudowany z granitognejsów i monzogranitów. Góruje nad Gęsińcem i Gościęcicami Średnimi, z odkrytych zboczy widoki.

Zobacz mapę


Dodaj komentarz