Las Roszkowice


Warning: imagecreatefromjpeg() [function.imagecreatefromjpeg]: gd-jpeg, libjpeg: recoverable error: Premature end of JPEG file in /wp-content/plugins/nextcellent-gallery-nextgen-legacy/lib/gd.thumbnail.inc.php on line 179

Warning: imagecreatefromjpeg() [function.imagecreatefromjpeg]: '//wp-content/gallery/las-roszkowice/las-roszkowice-jezioro-laka.jpg' is not a valid JPEG file in /wp-content/plugins/nextcellent-gallery-nextgen-legacy/lib/gd.thumbnail.inc.php on line 179

las-roszkowice-jezioro-laka
Las położony na południowym brzegu Jeziora Łąka.

Warto zobaczyć:

Widok na zatokę jeziora.


Dodaj komentarz