Ludów Śląski


Warning: imagecreatefromjpeg() [function.imagecreatefromjpeg]: gd-jpeg, libjpeg: recoverable error: Premature end of JPEG file in /wp-content/plugins/nextcellent-gallery-nextgen-legacy/lib/gd.thumbnail.inc.php on line 179

Warning: imagecreatefromjpeg() [function.imagecreatefromjpeg]: '//wp-content/gallery/ludow-slaski/ludow-slaski-kosciol-1.jpg' is not a valid JPEG file in /wp-content/plugins/nextcellent-gallery-nextgen-legacy/lib/gd.thumbnail.inc.php on line 179

ludow-slaski-kosciol-1
Wieś w gminie Borów, wzmiankowana w 1297 r.

Warto zobaczyć:

Kościół św. Jana Chrzciciela wzmiankowany w 1297 r., gotycka wieża z ok. 1500 r., jednonawowy korpus i prezbiterium nakryte sklepieniem kolebkowym z lunetami z 1. ćw. XVIII w. W wieży gotycki portal, we wnętrzu tryptyk z Madonną z Dzieciątkiem z ok. 1510 r., dwa barokowe ołtarze i ambona z XVIII w. Obok kościoła krzyż pojednania.
Dwór, pierwotnie renesansowy z XVI w., później wielokrotnie przebudowywany.


Dodaj komentarz