Miecznik

Szczyt 310 m w północnej części Wzgórz Strzelińskich, w ramieniu odchodzącym na północ od Gromnika. Zbudowany z granitognejsów i monzogranitów, porośnięty lasami mieszanymi.

Zobacz mapę


Dodaj komentarz