Miejski Lasek


Warning: imagecreatefromjpeg() [function.imagecreatefromjpeg]: gd-jpeg, libjpeg: recoverable error: Premature end of JPEG file in /wp-content/plugins/nextcellent-gallery-nextgen-legacy/lib/gd.thumbnail.inc.php on line 179

Warning: imagecreatefromjpeg() [function.imagecreatefromjpeg]: '//wp-content/gallery/miejski_lasek/miejski-lasek-kaplica.jpg' is not a valid JPEG file in /wp-content/plugins/nextcellent-gallery-nextgen-legacy/lib/gd.thumbnail.inc.php on line 179

miejski-lasek-kaplica.jpg Przysiółek Lewina Kłodzkiego, położony we Wzgórzach Lewińskich. Lokalna tradycja mówi, że spalono tu czarownicę Bródkę. W 1724 r. wzniesiono kaplicę a później kalwarię, powstała gospoda a miejsce to stanowiło ulubiony cel spacerów okolicznych mieszkańców. Po 1945 r. gospodę zamieniono na ośrodek wczasowy.

Zobacz mapę

Warto zobaczyć:

Kaplica św. Jana Nepomucena z 1724 r., elewacje zdobione lizenami, całość nakryta dachem namiotowym. Wewnątrz bogate, XVIII-wieczne wyposażenie. Za kaplicą stacje drogi krzyżowej z 1894 r.
Krzyż z 1808 r., prawdopodobnie dzieło K. i K. Klahrów.


Dodaj komentarz