Mleczna


Warning: imagecreatefromjpeg() [function.imagecreatefromjpeg]: gd-jpeg, libjpeg: recoverable error: Premature end of JPEG file in /wp-content/plugins/nextcellent-gallery-nextgen-legacy/lib/gd.thumbnail.inc.php on line 179

Warning: imagecreatefromjpeg() [function.imagecreatefromjpeg]: '//wp-content/gallery/mleczna/mleczna-dwor.jpg' is not a valid JPEG file in /wp-content/plugins/nextcellent-gallery-nextgen-legacy/lib/gd.thumbnail.inc.php on line 179

mleczna-dwor
Wieś w gminie Jordanów Śląski, położona przy szosie Wrocław – Kłodzko. Wzmiankowana w 1288 r. Należała w latach 1351-1810 do kapituły katedry wrocławskiej. W 1936 r. hitlerowcy zmienili nazwę Mlietsch na Lohetal.

Warto zobaczyć:

Dwór z XIX w., obok folwark z tego samego okresu.


Dodaj komentarz