Radonia


Wieś w gminie Wielowieś.

Warto zobaczyć:

Neoklasycystyczny pałac z ok. 1880 r., obecnie budynek mieszkalny. Obok zabudowania gospodarcze z 1890 r.: obora, czworak i kuźnia, wokół resztki parku.

Dodaj komentarz