Rezerwat Gola


Rezerwat położony we Wzgórzach Twardogórskich na terenie gm. Międzybórz, utworzony w 1954 r. na powierzchni 12,05 ha.

Warto zobaczyć:

Rezerwat utworzono w celu zachowania fragmentu lasu mieszanego z udziałem jodły występującej tu na granicy swego zasięgu. Rosną tu: las mieszany wyżynny świeży i bór mieszany świeży, występują dwa siedliska – kwaśna dąbrowa oraz wyżynny, jodłowy bór mieszany.

Mapa stworzona przy pomocy Maps Marker Pro nie może być pokazana ze względu na błędną licencję. Skontaktuj się z właścicielem strony po więcej informacji.

Dodaj komentarz