Rezerwat Modrzewiowa Góra

Rezerwat położony w gminie Panki, utworzony w 1957 r., na pow. 50,05 ha. Ochronie podlega wielogatunkowy las mieszany z okazami ponad 100-letniego modrzewia polskiego i ponad 200-letnimi dębami. Znajduje się na terenie dawnego zwierzyńca należącego do starostwa krzepickiego, w którym w XVII w. trzymano 1600 jeleni.
Więcej o rezerwacie

Dodaj komentarz