Rozdroże Zamkowe

rozdroze-zamkowe-miejsce-odpoczynku.jpg Przełęcz 698 m, zwana również Kobyliczne Siodło i duże skrzyżowanie dróg w południowej części Gór Złotych, oddziela Trojak od Karpiaka. Znajduje się tu miejsce odpoczynku. Nazwa wzięła się od znajdujących się nieopodal ruin zamku Karpień.


Dodaj komentarz