Rzędowice

Wieś w gminie Dobrodzień, położona na Wyżynie Woźnicko-Wieluńskiej. W okolicznych lasach znajduje się kamień z 1932 r., upamiętniający pobyt króla saskiego Fryderyka Augusta III. Obok kaplicy stoi krzyż z 1913 r.

Dodaj komentarz