Skalna Perć


Warning: imagecreatefromjpeg() [function.imagecreatefromjpeg]: gd-jpeg, libjpeg: recoverable error: Premature end of JPEG file in /wp-content/plugins/nextcellent-gallery-nextgen-legacy/lib/gd.thumbnail.inc.php on line 179

Warning: imagecreatefromjpeg() [function.imagecreatefromjpeg]: '//wp-content/gallery/skalna_perc/skalna-perc-7.jpg' is not a valid JPEG file in /wp-content/plugins/nextcellent-gallery-nextgen-legacy/lib/gd.thumbnail.inc.php on line 179

skalna-perc-7
Odcinek szlaku niebieskiego z Przełęczy Tąpadła na Ślężę, wiodący malowniczą ścieżką, biegnącą przez skały na kulminację Olbrzymków (662 m). Prowadzi po kamiennych stopniach, w rejonie styku gnejsów i granitów. Wokół urwiska skalne i usypiska z gołoborzami.


Dodaj komentarz