Smolna


Wieś w gminie Oleśnica, położona na Równinie Oleśnickiej. Wzmiankowana w 1266 r., kiedy ks. wrocławski Henryk III przekazał ją dziedzicznemu sołtysowi, Wilhelmowi z Dzierżoniowa.

Warto zobaczyć:

Neogotycki kościół Podwyższenia Krzyża Św. z wieżą i cmentarzem przykościelnym, pierwotny z XV w., gruntownie przebudowany w latach 1852-54 i na pocz. XX w.
Dwór z poł. XIX w., przebudowany w 1917 r. z pozostałościami folwarku w zachodniej części wsi.
Dawny folwark z parkiem, na południe od wsi, przy drodze do Nowej Ligoty.

Dodaj komentarz