Sobocisko


Wieś w gminie Oława wzmiankowana w 1145 r., jako własność klasztoru św. Wincentego na Ołbinie we Wrocławiu. W 1258 r. została przeniesiona na prawo niemieckie. Wieś położona była na szlaku handlowym z Ołomuńca do Wrocławia, znaleziono tu skarb monet z ok. 1037 r. Nazwa wsi sugeruje, że mogły tu się odbywać sobotnie targi. W XVII-XVIII w. Sobocisko należało do rodu von Sebottendorf, jeszcze w 1843 r. występował tu język polski. W k. XIX w. odkryto tu celtyckie cmentarzysko szkieletowe, groby ciałopalne kultury łużyckiej oraz szkieletowe groby wczesnośredniowieczne. Wieś została zniszczona w 40 % w 1945 r.

Warto zobaczyć:

Gotycki kościół Wniebowzięcia NMP zbudowany w 1. poł. XIV w. na miejscu wcześniejszego, który mógł powstać już w latach 1150–1230. W 1708 r. kościół częściowo przebudowano na barokowy. W 1921 r. powstała jedna z krucht. W 1945 r. został zniszczony przez wycofujące się wojska niemieckie, odbudowano go w latach 1959–61. Jednonawowy, z prostokątnym prezbiterium i wieżą od zachodu. Wewnątrz późnobarokowy ołtarz główny z 2. poł. XVIII w. z obrazem MB Wniebowziętej, ambona z tego samego okresu. Po lewej stronie nawy barokowy ołtarz boczny z obrazem MB Częstochowskiej, figurami św. Józefa z Dzieciątkiem i Ukrzyżowanego Chrystusa. Portale wejściowe – późnogotycki z XV/XVI w. i barokowy z 1701 r. Kościół otoczony jest murem z kamieni polnych o wysokości ok. 2,5 m. Obok znajduje się granitowa tablica pojednania z rytem dwóch krzyży i pomnikowa lipa o obwodzie pnia 360 cm. Przy zewnętrznej stronie muru stoi krzyż pojednania, podobny znajduje się przy posesji nr 38.


Naprzeciw kościoła okazały budynek dawnej gospody (nr 64).Mapa stworzona przy pomocy Maps Marker Pro nie może być pokazana ze względu na błędną licencję. Skontaktuj się z właścicielem strony po więcej informacji.

Dodaj komentarz