Starzec (345 m)

starzec-przed-2
Najwyższe wzniesienie w północnej części Wzgórz Dębowych, zbudowane z łupków łyszczykowych, szarogłazowych, amfibolitów i granodiorytów. Znajduje się tu żyła epidotów w gnejsach.

Warto zobaczyć:

Panorama Wzgórz Dobrzenieckich i Strzelina z białymi zabudowaniami cukrowni.
Przez Starzec biegną następujące szlaki piesze:
Szlak czerwony Podlesie – Łagiewniki
Szlak zielony Żelowice – Niemcza


Dodaj komentarz