Strzeszów

Wieś w gminie Wisznia Mała, położona na południowym przedgórzu Wzgórz Trzebnickich. Strzeszów wzmiankowany był jako Stresevic w dokumencie ks. Henryka I Brodatego z 1204 r., przekazującym wieś klasztorowi cysterek w Trzebnicy. Późniejsza nazwa niemiecka brzmiała Striese. Miejscowość została poważnie zniszczona podczas wojen husyckich w XV w. W latach 1567-1904 należała do rodziny von Rehdigerów, którzy ustanowili tu fideikomis. W XIX w. w jego skład wchodziły Szewce, do Strzeszowa natomiast należał odrębny folwark Lohe (Ława).

Warto zobaczyć:

Gotycki kościół Podwyższenia Krzyża Św. wzmiankowano w 1374 r. Zniszczony w czasie wojen husyckich, odbudowany w 1498 r. i restaurowany w XIX/XX w. Obok stoi drewniana dzwonnica z pocz. XIX w. i krzyż pojednania z utrąconymi ramionami. Wewnątrz późnorenesansowy strop z XVII w. Przed kościołem pomnik 800-lecia Strzeszowa.

Na miejscu pałacu znajdował się prawdopodobnie drewniany dwór obronny lub myśliwski książąt oleśnickich. Został nabyty w 1567 r. przez późniejszego starostę generalnego księstwa wrocławskiego, Nicolausa II von Rehdigera (stąd data nad jednym z okien) i przebudowany na renesansowy dwór otoczony fosą. Został on przekształcony na barokową rezydencję w latach 1650-60 i ponownie po zniszczeniach wojny siedmioletniej (1756–63), kiedy został splądrowany przez wojska rosyjskie. Dzisiejszy wygląd zawdzięcza neobarokowej przebudowie w latach 1900–02. W 1945 r. pałac został kwaterą wojsk radzieckich, do 1947 r. mieścił się w nim szpital wojskowy Armii Czerwonej a później PGR, od 1995 r. własność prywatna. Pałac otacza park z 2. poł. XIX w., obok znajduje się źródło wody oligoceńskiej.

 

 

[mapsmarker marker=”195″]

Dodaj komentarz