Święte


Święte wzmiankowano w 1245 r. w dokumencie papieża Innocentego IV jako Swant. Wieś była lokowana na prawie niemieckim w 1256 r. i należała do biskupa wrocławskiego. Późniejsza nazwa niemiecka brzmiała Bischdorf, co oznacza biskupią wieś. W 1872 r. urodził się tu malarz Alfred Nickisch. Po 1945 r. przybyła ludność polska, głównie z Wołynia.

Warto zobaczyć:

Kościół św. Marcina, pierwotny wzmiankowany w 1305 r., obecny barokowy z 1739 r. Orientowany, jednonawowy, z węższym kwadratowym prezbiterium i wieżą od zachodu. Otoczony kamiennym murem z bramą i furtą z dekorowanymi skrzydłami. Przed kościołem figura św. Jana Nepomucena z 1727 r. i pomnikowa lipa. Za kościołem po lewej stoi budynek dawnej szkoły.

Pomnik 2. Armii Wojska Polskiego, przez wieś wiódł jej szlak bojowy.

Mapa stworzona przy pomocy Maps Marker Pro nie może być pokazana ze względu na błędną licencję. Skontaktuj się z właścicielem strony po więcej informacji.

Dodaj komentarz