Szlak niebieski Kowale – Farna Góra – Trzebnica Las Bukowy

kowale-przys-kowale-10

Szlak niebieski Kowale – Farna Góra – Trzebnica Las Bukowy

Kowale – (1,9 km) Widok Zachwyt – (4,0 km) Farny Upłaz – (5,1 km) Farna Góra – (7,7 km) Trzebnica – (9,7 km) Trzebnica Las Bukowy

Drugi odcinek szlaku niebieskiego Oborniki Śląskie – Trzebnica, prowadzącego przez środkową część Wzgórz Trzebnickich. Widokowa trasa biegnie głównie odkrytym, mocno pofalowanym terenem, nawierzchnia zróżnicowana – zarówno drogi gruntowe, jak i asfalt, dłuższy odcinek miedzą. Po drodze najwyższy szczyt Wzgórz Trzebnickich – Ciemna Góra oraz rynek i bazylika w Trzebnicy.


Trasa zaczyna się we wsi Kowale, dokąd szlak niebieski prowadzi z Obornik Śląskich.

Kowale – wieś w gm. Oborniki Śląskie, położona w środkowej części Wzgórz Trzebnickich. Wzmiankowana w dokumencie ks. Henryka Brodatego z lat 1202-03. W XVII w. należała do von Kalkreuthów, w 1663 r. przeszła w ręce von Prittwitzów (później von Prittwitz und Gaffron). W rękach tej rodziny majątek pozostał (z krótką przerwą) aż do 1945 r.

Idziemy szosą na wschód, mijamy po lewej współczesną kaplicę mszalną św. Anny i położony w głębi po prawej zespół pałacowy z zabytkowym parkiem. Dawny pałac z lat 1829-30 po przebudowie w latach 60. XX w. utracił cechy stylowe.

Opuszczamy Kowale i skręcamy w prawo w drogę bitą. Pokonujemy strugę i rozpoczynamy podejście.

Mijamy niewielki przysiółek i skręcamy w lewo.

Droga przechodzi w polną, wspinamy się przez zagajnik na grzbiet Wzgórz Trzebnickich, na południe od Dębowego Wierchu (248 m). W miejscu nazwanym Widok Zachwyt przychodzi z lewej i kończy się czarny szlak z Długiej Hali. Opuszczamy granice gm. Oborniki Śląskie i skręcając w prawo wkraczamy na teren gm. Trzebnica.

Idziemy teraz dłuższy odcinek miedzą, położoną na południowej stronie grzbietu, ten odcinek może sprawiać trudności w przejściu, szczególnie po opadach i w okresie wegetacyjnym. Wkraczamy w zagajnik i wspinamy się na najwyższą kulminację Wzgórz Trzebnickich – widokową Ciemną Górę (258 m).

Schodzimy na siodło i zarośniętą ścieżką wkraczamy na teren sadu owocowego, położonego w Sadach Trzebnickich. Z lewej dochodzi szosa z Malczowa z czerwonym szlakiem z Obornik Śląskich, którą docieramy do skrzyżowania, położonego na Farnym Upłazie. Z prawej dociera szosa nr 340 z Obornik Śląskich, którą kierujemy się na Farną Górę (257 m). Idziemy ruchliwą szosą przez widokowe sady, aż dotrzemy do węzła drogowego. Tuż przed nim w prawo skręca czerwony szlak do Trzebnicy.

Wkraczamy w granice miasta Trzebnica, pod wiaduktem przecinamy szosę nr 5 Wrocław – Poznań i kierujemy się na drogę polną w prawo.

Idziemy w dół ul. Spokojną, koło cmentarza z kaplicą po lewej.

Koło bloków mieszkalnych skręcamy w lewo w ul. Przemysłową i w prawo w ul. Obornicką.

Na głównym skrzyżowaniu skręcamy w lewo w ul. Marcinowską i za chwilę w prawo w ul. Brama Trębaczy. Mijamy po lewej dobrze zachowane grodzisko, miejsce średniowiecznego zameczku książęcego, zniszczonego w 1432 r. przez husytów.

Docieramy do Rynku.

Na środku trzebnickiego rynku stoi eklektyczny ratusz z 1868 r., obecnie siedziba Urzędu Stanu Cywilnego i Muzeum Regionalnego, prezentującego dokumenty, reprodukcje, pieczęcie i rekwizyty dotyczące osadnictwa w rejonie Trzebnicy. W północnej pierzei stoi barokowa kamieniczka Pod Złotym Słońcem (nr domu 8) z 2. poł. XVIII w., przebudowana w XIX/XX w. z portalem i głowicami jońskimi. Pod nr 12 i 22 znajdują się kalenicowe domy z pocz. XIX w., przebudowane w XX wieku. Na Rynku ustawiono także rzeźby kotów, nawiązujące do zwyczajowej nazwy Wzgórz Trzebnickich – Góry Kocie i replikę XVIII-wiecznego pręgierza.

Skręcamy w lewo i prawo i obchodzimy Rynek północną i wschodnią pierzeją. Idziemy w lewo ul. I. Daszyńskiego, która na dłuższym odcinku stanowi deptak.

W głębi po lewej mijamy pomnikowy platan.

Docieramy do głównego skrzyżowania w Trzebnicy (pl. J. Piłsudskiego), z prawej przychodzi żółty szlak z Obornik Śląskich.

Za Urzędem Miejskim skręcamy w prawo w ul. ks. W. Bochenka, mijamy po lewej pomnikowy dąb.

Docieramy do dawnego zespołu klasztornego cysterek z bazyliką (opis obiektu znajduje się przy haśle Trzebnica). Skręcamy w lewo w ul. Jana Pawła II, z prawej przychodzi szlak czerwony z Obornik Śląskich. Idziemy pomiędzy bazyliką (po prawej) oraz plebanią z domem zakonnym Salwatorianów, Domem Pielgrzyma z Muzeum Kultu św. Jadwigi i ołtarzem polowym (po lewej).

Przechodzimy przez teren dawnej stacji wąskotorowej Trzebnica Gaj.

Skręcamy w prawo w deptak biegnący śladem dawnej kolei wąskotorowej z Wrocławia do Żmigrodu i Milicza, zbudowanej w 1898 roku. Prosto idą tu: szlak żółty do Lasu Bukowego i czerwony do Zaprężyna. Skręcamy w prawo w ul. Grunwaldzką i docieramy do południowego skraju zespołu klasztornego.

Skręcamy w lewo w ul. Oleśnicką i idziemy prosto deptakiem, prowadzącym skrajem Parku Solidarności. Idziemy śladem dawnej wąskotorówki i koło wiaduktu schodzimy z nasypu i skręcamy w lewo.

Deptakiem docieramy do ul. 3 Maja, gdzie skręcamy w prawo. Mijamy po lewej budynki dawnego Domu Zdrojowego z 1888 r., przebudowane na szkołę. Skręcamy w lewo w ul. Leśną i idziemy wzdłuż brzegu stawów, między którymi znajduje się nowy amfiteatr. Przechodzimy groblą przez stawy i docieramy do Hotelu Trzebnica. Idziemy nadal ul. Leśną, mijając po lewej staw i Trzebnicki Park Wodny „Zdrój”. Koło Karczmy Leśnej na skraju Lasu Bukowego i drogi krzyżowej nasza trasa i szlak niebieski się kończy. Do centrum Trzebnicy można wrócić szlakiem żółtym, biegnącym przez Las Bukowy.

Dodaj komentarz