Szlak niebieski Oborniki Śląskie – Kuraszków – Kowale

gora-holteia-08

Szlak niebieski Oborniki Śląskie – Kuraszków – Kowale

Oborniki Śląskie – (1,5 km) Góra Holteia – (4,4 km) Kuraszków – (6,2 km) Długa Hala – (8,2 km) Kowale

Pierwszy odcinek szlaku niebieskiego Oborniki Śląskie – Trzebnica, biegnącego przez środkową część Wzgórz Trzebnickich. Widokowa trasa prowadzi mocno pofalowanym i w większości odkrytym terenem. Nawierzchnia – głównie drogi gruntowe i ścieżki, w miejscowościach ulice. Po drodze można zobaczyć widokową Górę Holteia w Obornikach Śląskich oraz Dąb Napoleoński i dwór w Kuraszkowie.


Szlak zaczyna się na stacji kolejowej w Obornikach Śląskich, położonej na linii kolejowej Wrocław – Poznań, zbudowanej w 1856 roku. Neoklasycystyczny budynek dworca i perony zostały odnowione w czasie modernizacji linii kolejowej w 2014 roku. Na stacji zaczyna się także szlak żółty do Trzebnicy, biegną tędy: szlak czerwony z Wołowa do Trzebnicy i zielony ze Żmigrodu do Urazu.

Idziemy razem ze szlakiem czerwonym ul. Dworcową w kierunku centrum miasta, po prawej mijamy secesyjną pocztę z 1895 r., ze ścianami ozdobionymi dekoracją sgraffitową z elementami florystycznymi. Szlak czerwony skręca w lewo w ul. T. Kościuszki. Z prawej przychodzi szosa nr 342 z Wrocławia. Przechodzimy przez willową zabudowę z przełomu XIX i XX w. obok budynku Urzędu Miasta po prawej. Docieramy do ronda A. Natalli-Świat, gdzie kierujemy się prosto, przez rondo przebiega szosa nr 340 Wołów – Trzebnica. Idziemy nadal ul. Dworcową, po czym skręcamy w prawo w ul. A. Mickiewicza i od razu w lewo, deptakiem przez niewielki skwer.

Docieramy do ul. W. Orkana i skręcamy w prawo w ul. Kasztanową, biegnącą południowym zboczem Góry Holteia (217 m).

Skręcamy w lewo i podchodzimy deptakiem do góry w kierunku głazu, poświęconego mieszkańcowi Obornik, Karolowi von Holtei (1798-1880), niemieckiemu poecie i dramaturgowi romantycznemu, który jedną ze sztuk (Stary Wódz) poświęcił Tadeuszowi Kościuszce. Skręcamy w lewo i w prawo, niewyraźną ścieżką koło okazałych dębów, docieramy do drogi polnej, gdzie skręcamy w prawo i osiągamy wierzchołek Góry Holteia, z lewej przychodzi tu szlak czerwony.

Roztacza się stąd rozległy widok w kierunku południowym, w dole widać Oborniki Śląskie, za nimi ciągnie się Dolina Odry z Wrocławiem, horyzont zamykają widoczne przy dobrych warunkach pasma sudeckie ze Ślężą. Na szczycie znajdują się stalowy krzyż i kurhan z epoki brązu.

Skręcamy w lewo i wkraczamy w las. Schodzimy do doliny prowadzącej w kierunku dawnego uzdrowiska. Podchodzimy lekko na grzbiecik i schodzimy do kolejnej doliny, gdzie skręcamy w prawo, szlak czerwony skręca tu w lewo. Rozpoczynamy podejście pod górę, na skraju lasu opuszczamy granice Obornik Śląskich.

Niewyraźną drogą polną osiągamy boczny grzbiet Żniwnej Kopy (241 m). Schodzimy w dół do Kuraszkowa, gdzie skręcamy w lewo w ul. Zieloną a na głównej szosie z Obornik Śląskich ponownie w lewo w ul. Lipową.

Kuraszków – wieś w gm. Oborniki Śląskie, położona w dolinie Strugi, w środkowej części Wzgórz Trzebnickich. Odnaleziono tu ślady osadnictwa z epoki neolitu, kultury łużyckiej i wczesnego średniowiecza. Wieś wzmiankowana była w dokumencie ks. Henryka IV Probusa w 1288 r., w XIV w. istniał tu kościół. W 1712 r. wzniesiono szachulcowy kościół tzw. ucieczkowy dla okolicznej ludności ewangelickiej, spalony w 1945 r. Do 1930 r. obowiązywała słowiańska nazwa miejscowości – Karoschke. Od 1964 r. we wsi działa ludowy zespół śpiewaczy Malwy.

Mijamy potężny Dąb Napoleoński o obwodzie 6 m, wg legendy pochowano pod nim kilku żołnierzy napoleońskich.

Idziemy chwilę przez wieś, z lewej dochodzi szlak czerwony.

Opuszcza nas od razu, gdyż skręcamy w prawo w ul. Turystyczną i po chwili w lewo, ścieżką mijamy po prawej dawny dwór z przełomu XIX i XX w., obecnie siedzibę schroniska młodzieżowego. Przy dworze znajduje się galeria drewnianych rzeźb.

Bitą ul. Boczną okrążamy dawny folwark.

Skręcamy w prawo w ul. Jesionową, mijając stadninę koni.

Opuszczamy Kuraszków, idziemy dolinką, położoną u stóp treningowego wzgórza lotniarzy – Gnieźdźca (226 m). Droga dzieli się na kilka odnóg, trzymając się tej położonej najbliżej doliny wkraczamy w las i podchodzimy na skraj Długiej Hali, położonej na siodle w grzbiecie Kozich Czubów (238 m), z lewej przychodzi szlak czerwony, skręcający od razu w lewo w kierunku Trzebnicy.

Na Długiej Hali zaczyna się krótki szlak czarny, idziemy razem z nim i mijamy punkt widokowy. Skręcamy w prawo, szlak czarny biegnie prosto, prowadząc w kierunku Widoku Zachwyt. Schodzimy w dół miedzą i skręcamy w lewo w drogę polną. U podnóża wzgórza 243 m skręcamy w prawo i kierujemy się do Obniżenia Kowal. Lekko pofalowanym terenem docieramy do wsi Kowale, gdzie skręcamy w szosę w lewo. Tutaj kończy się nasza trasa, szlak niebieski prowadzi dalej do Trzebnicy.

Dodaj komentarz