Szlak zielony rowerowy Pracze Widawskie – Ozorowice – Pęgów

Szlak zielony rowerowy Pracze Widawskie – Ozorowice – Pęgów
Pracze Widawskie – (2,4 km) Szymanów – (6,4 km) Szewce – (8,5 km) Ozorowice – (12,2 km) Pęgów
Pierwszy odcinek szlaku Pracze Widawskie – Oborniki Śląskie, biegnący południowym przedpolem Wzgórz Trzebnickich, prowadzi bezleśnym terenem z niewielkimi podjazdami. Nawierzchnia zarówno asfaltowa, jak i drogi polne. Po drodze kościół w Praczach Widawskich, ruiny pałacu i kościół w Ozorowicach oraz pałac w Pęgowie.


Szlak zaczyna się na skrzyżowaniu ul. Zduńskiej i Fryzjerskiej na wrocławskim osiedlu Pracze Widawskie.
Pracze Widawskie – dawna wieś owalnicowa, obecnie osiedle we Wrocławiu, położone nad Widawą. Wzmiankowane były w 1115 r. i wymienione w bulli papieża Celestyna III w 1193 r. Znajdowała się tu służebna osada książęca (stąd nazwa osiedla) z własną komorą celną, lokowana później na prawie niemieckim. W 1348 r. istniał kościół, 5 lat później wzmiankowano sołectwo, młyn, karczmę i folwark. W latach 30. XIX w. powstała cegielnia. Osiedle zostało włączone do Wrocławia w 1973 r. i połączone jest z sąsiednią Widawą.
Można stąd podjechać ul. Zduńską do kościoła.


Gotycko-klasycystyczny kościół św. Anny, zbudowany został w latach 1344-1348. W 1552 r. przeszedł w ręce protestantów, którzy przebudowali go w 1600 roku. W 1648 r. kościół zwrócono katolikom, w 1798 r. uległ on klasycystycznej przebudowie, dokonanej przez kupca Steyera. Wtedy powstała fasada budowli i charakterystyczna kopuła.


W pobliżu stoi okazały budynek szpitala z lat 20. XX w., w którym mieści się obecnie Dom Pomocy Społecznej.

Jedziemy ul. Fryzjerską, wzdłuż biegu Widawy, mijając po prawej pozostałości pałacu Glitterów, zbudowanego jako dwór w 1649 r. i rozbudowanego w 1914 roku.

Skręcamy w prawo w drogę polną i opuszczamy Wrocław, wjeżdżając na teren gm. Wisznia Mała. Jedziemy wzdłuż rzeki, mijając kilka okazałych dębów. Skręcamy w lewo i jedziemy zarośniętą drogą, prowadzącą wałem. Skręcamy w bitą drogę w prawo i docieramy do Szymanowa.

Szymanów – wieś w gm. Wisznia Mała, wzmiankowana w 1295 r., kiedy kanonik Johann Simon podarował tutejszy młyn wrocławskiej katedrze. Na zachód od wsi znajduje się lotnisko sportowe Aeroklubu Wrocławskiego, przeniesione z wrocławskiego Gądowa w 1980 roku.
Przekraczamy Widawę i brukowaną ul. Mostową docieramy do skrzyżowania z ul. Lipową. Znajduje się tu ciekawy słup ogłoszeniowy, przerobiony prawdopodobnie z jakiegoś pomnika.

Na skrzyżowaniu skręcamy w prawo w ul. Lipową.

Na ul. Ogrodniczej skręcamy w lewo, w bruku zachowały się pozostałości dawnej kolejki folwarcznej.

Po prawej znajduje się park z 3 pomnikowymi dębami. Za parkiem znajdują się pozostałości grobowca hr. von Redern. Istniejący tu pałac został zniszczony po 1945 r., pozostała tylko brama przy ul. Lotniczej 19.

Na głównej ul. Lotniczej skręcamy w lewo i jedziemy nią aż do końca wsi.

Skręcamy w prawo w drogę bitą i opuszczamy Szymanów. Rozpoczynamy delikatny podjazd, droga przechodzi w polną, po lewej mijamy lotnisko sportowe. Przekraczamy drogę z płyt betonowych, jedziemy prosto drogą bitą na widokowe wzgórze. Docieramy do wsi Szewce.

Szewce – wieś w gm. Wisznia Mała, założona jako osada służebna, stąd nazwa pochodząca od mieszkających tu rzemieślników. Wzmiankowana była w 1322 r., mieszkańcy płacili niegdyś daninę dziekanowi kapituły katedralnej we Wrocławiu. W 1856 r. zbudowano linię kolejową Wrocław – Poznań, stacja powstała w 1873 r.

Jedziemy ul. Lotniczą do skrzyżowania z główną ul. Strzeszowską.

Koło przydrożnego krzyża skręcamy w prawo i razem z główną szosą w lewo, z lewej przychodzi tu czerwony szlak Trzebnicka Pętla Rowerowa z Urazu i stacji Szewce. Opuszczamy wieś, podjeżdżamy szosą na niewielkie wzgórze, mijając cmentarz z kaplicą i teren przemysłowy.

Mijamy punkt widokowy na Wzgórza Trzebnickie i zjeżdżamy do doliny Ławy. W prawo odchodzi szosa do Strzeszowa razem ze szlakiem czerwonym, biegnącym do Siedlca.

Przed nami widok na Ozorowice, do których wkraczamy ul. Pęgowską.
Ozorowice – wieś w gm. Wisznia Mała, wzmiankowana w 1203 r. w dokumencie księcia wrocławskiego Henryka I potwierdzającym dobra klasztoru w Trzebnicy. Później wieś zmieniała wielokrotnie właścicieli. W 1353 r. wzmiankowano kościół, który podlegał parafii w Szewcach bądź Kotowicach.


W głębi po lewej mijamy ruiny klasycystycznego pałacu z końca XVIII w., przebudowanego na początku XX w. Popadł w ruinę po pożarze w 1987 r., otoczony był parkiem z XIX/XX w.

Skręcamy w lewo z ul. Pęgowską, mijając po prawej budynek dawnej gospody (nr 22). Docieramy do kościoła.

Gotycki kościół św. Jana Chrzciciela wzmiankowany był w 1353 r. Obecny pochodzi z XV w., został powiększony w XVI w. i nakryty sklepieniami w 1722 roku. Kościół jednonawowy, posiada węższe prezbiterium i nakryty jest sklepieniem krzyżowym. Wewnątrz znajduje się późnogotycka chrzcielnica z początku XVI w. i barokowe wyposażenie z 1. poł. XVIII wieku. Obok stoi drewniana dzwonnica konstrukcji słupowej z początku XIX wieku. W pobliżu kościoła znajduje się świetlica wiejska, mieszcząca się w budynku dawnej szkoły.

Jedziemy dalej główną ulicą, mijamy fermę indyków i wylot ul. Polnej, biegnącej do ukrytego w zagajnikach nowego osiedla ze stadniną koni po czym opuszczamy Ozorowice.

Przekraczamy potok Mienia i opuszczamy gm. Wisznia Mała, wjeżdżając na teren gm. Oborniki Śląskie.

Jedziemy skrajem wsi Zajączków.

Osiągamy ul. Stawową w Pęgowie.
Pęgów – wieś w gm. Oborniki Śląskie, położona przy linii kolejowej Wrocław-Poznań i szosie nr 342 Wrocław – Oborniki Śląskie. Odkryto tu znaleziska z neolitu (ok. 4500-1800 p.n.e.) oraz kamienną siekierkę, toporek i elementy ceramiki związane z kulturą łużycką (ok. 1300-1100 p.n.e.) Sama miejscowość wzmiankowana była w 1288 r., kiedy ks. Henryk IV Probus darował dziesięcinę ze wsi kolegiacie Św. Krzyża we Wrocławiu. W 1376 r. istniał już kościół, który w XVI w. przejęli protestanci, w 1653 r. doszło do rekatolicyzacji. W 1856 r. doprowadzono kolej na trasie Wrocław-Poznań.
Po lewej mijamy kąpielisko z ośrodkiem wypoczynkowym, położone w dawnych gliniankach.

Przed głównym skrzyżowaniem skręcamy w prawo w ul. Polną i mijamy współczesny kościół św. Mikołaja, zbudowany w latach 1977-1985 wg projektu Jana Jagodzińskiego.

Skręcamy w lewo w ul. Kościelną i zaraz w prawo w ul. Główną, którą biegnie szosa nr 342 Wrocław – Oborniki Śląskie.

Docieramy do dawnego folwarku w którym ukryty jest pałac.
Neogotycki pałac z 1907 r., zbudowany został przez mistrza budowlanego Vatera z Prusic z inicjatywy właściciela majątku Caesara Sachsa. Założony jest na planie prostokąta, z wewnętrznym świetlikiem i wieżą. Nakryty dachami dwuspadowymi z lukarnami, posiada schodkowe szczyty ze sterczynami. Wieża posiada machikuły i taras widokowy. Pałac otacza folwark, obecnie stanowi własność prywatną.

Skręcamy w lewo w ul. Dworcową, którą biegnie szosa nr 341 do Brzegu Dolnego. Docieramy do stacji kolejowej, położonej na uruchomionej w 1856 r. i zmodernizowanej w latach 2012-15 linii kolejowej Wrocław – Poznań. Szlak zielony rowerowy prowadzi dalej do Obornik Śląskich.

Dodaj komentarz