More from: wieże ciśnień

Brochów

brochow-wieza-cisnien.jpg Dawne miasto, obecnie dzielnica Wrocławia. Znaleziono tu ślady osadnictwa z epoki brązu i żelaza. Osada wzmiankowana w 1193 r. w bulli papieża Celestyna III jako własność augustianów z Wyspy Piasek i pozostała w ich władaniu do sekularyzacji w 1810 r. W 1842 r. doprowadzono linię kolejową na odcinku Wrocław – Oława, w 1896 r. otwarto największą we Wschodniej Europie stację rozrządową, co spowodowało gwałtowny rozwój miejscowości. W 1906 r. zbudowano ratusz, a w latach 1911-1913 szkołę ludową. Readmore..