Wilczyn


Warning: imagecreatefromjpeg() [function.imagecreatefromjpeg]: gd-jpeg, libjpeg: recoverable error: Corrupt JPEG data: 21473 extraneous bytes before marker 0xd9 in /wp-content/plugins/nextcellent-gallery-nextgen-legacy/lib/gd.thumbnail.inc.php on line 179

Warning: imagecreatefromjpeg() [function.imagecreatefromjpeg]: '//wp-content/gallery/wilczyn/wilczyn-kaplica-cmentarna-1.jpg' is not a valid JPEG file in /wp-content/plugins/nextcellent-gallery-nextgen-legacy/lib/gd.thumbnail.inc.php on line 179

wilczyn-kaplica-cmentarna-1.jpg Wieś w gminie Oborniki Śląskie, położona w dolinie Lubniówki w południowej części Wzgórz Trzebnickich, znana także jako Wilczyn Leśny. W okolicy zachowały się kurhany z epoki brązu. Wieś wzmiankowana w 1175 r. w dokumencie Bolesława Wysokiego określającym posiadłości klasztoru w Lubiążu. Do czasów reformacji własność klasztoru. W 1695 r. zbudowano tu drewniany kościół ucieczkowy dla protestantów. Dwór i drewniany kościół ewangelicki zostały zniszczone po wojnie. Znajdują się tu trzy duże stawy rekreacyjne i tor motokrosowy.

Więcej o Wilczynie

Warto zobaczyć:

Kaplica cmentarna, neogotycka z 1866 r., w krypcie zniszczona płyta nagrobna Lauterbachów. Wokół dawny cmentarz ewangelicki.
Dawny park dworski z aleją lip i kasztanowców.
Dawna gorzelnia z k. XVII w., przebudowana w 1880 r.
Dodaj komentarz