Wilczyniec

Szczyt 897 m w północno-wschodniej części Krowiarek. Zbudowany ze skał metamorficznych serii strońskiej, marmurów, dolomitów i częściowo z wapieni, porośnięty lasem mieszanym regla dolnego. W okolicy kilka skałek.


Dodaj komentarz