Woronikówka

woronikowka-las.jpg Szczyt 836 m w Paśmie Łopiennika, znajduje się w bocznym ramieniu odchodzącym od Berda (890 m) i ma postać stromego stożka o spłaszczonym wierzchołku. Na północnym zboczu znajduje się rezerwat Woronikówka, utworzony w 1989 r. na pow. 14,84 ha, w którym stwierdzono 235 okazów cisa pospolitego. Dojście ścieżką dydaktyczną ze szczytu.

Zobacz mapę


Dodaj komentarz