Wyżna

Szczyt 370 w środkowej części Wzgórz Strzelińskich, stanowiący niższą kulminację Gromnika. Zbudowany z gnejsów i łupków kwarcytowych, w których występuje złoże kwarcytów. Na zboczach i szczycie liczne skałki.

Zobacz mapę


Dodaj komentarz