Zwóz

Wieś w gminie Dobrodzień, położona na Wyżynie Woźnicko-Wieluńskiej. Wzmiankowana w księdze uposażeń biskupstwa wrocławskiego ok. 1300 r. jako Swos, później własność Zwojskich i Krzydłowskich, w 1684 r. weszła w skład dóbr dobrodzieńskich. Znajduje się tu zespół dworski.

Dodaj komentarz