Bralin


Wieś gminna w powiecie kępińskim, położona na Wysoczyźnie Wieruszowskiej, u południowych stóp Wzgórz Ostrzeszowskich, na terenie historycznego Śląska. Przebiega tędy szosa Wrocław – Warszawa i nieczynna linia kolejowa Oleśnica – Kępno. Wzmiankowana prawdopodobnie w 1136 r. w bulli papieża Innocentego II, pewna wzmianka pochodzi z 1288 r. Na pocz. XVI w. Bralin uzyskał prawa miejskie (poświadczone w 1540 r.), kolejne przywileje nadała hr. Renata Euzebia von Dohna w 1650 r. W 1739 r. cesarz Karol VI ustanowił tu 3 jarmarki. W 1872 r. doprowadzono linię kolejową Oleśnica – Podzamcze. Bralin utracił prawa miejskie w 1875 r. W 1919 r. miejscowość na mocy traktatu wersalskiego wyłączono ze Śląska i przyłączono do Polski, w związku z tym, że w okolicy przeważała ludność polskojęzyczna. Tutejsza ludność posługuje się zanikającą gwarą sycowską należącą do polskich gwar dolnośląskich.

Warto zobaczyć:

Późnogotycki kościół św. Anny. Zbudowany w 1627 r., przebudowany w 1840 r. Wewnątrz barokowy ołtarz główny z 1790 r., barokowe ołtarze boczne, ambona i chrzcielnica i gotycka rzeźba Chrystusa Zmartwychwstałego z pocz. XVI w. Z kościoła Na Pólku przeniesiono tryptyk gotycko – renesansowy z 1520 r. Na cmentarzu grób ks. Tomasza Gabriela, proboszcza w latach 1896-1930 i działacza niepodległościowego. Obok kościoła rzeźba św. Jana Nepomucena z XVIII/XIX w.

Neoromański kościół poewangelicki św. Jana Ewangelisty z 1867 r. Kościół funkcjonował do 1975 r., w 1990 r. przekazano go parafii katolickiej, od 2006 r. własność gminy.

Drewniany kościół Narodzenia NMP, zwany Na Pólku. Wg legendy na przełomie XIII i XIV w. miało miejsce cudowne zjawisko przenoszenia się obrazu MB z kościoła parafialnego na pole pod Bralinem. W miejscu tym postawiono kapliczkę, a w 1711 r., w podzięce za uratowanie od zarazy, drewnianą świątynię. Kościół ma plan krzyża greckiego, posiada konstrukcję zrębową i dach kryty gontem. Ołtarz główny z 1. poł. XVIII w. usytuowany jest centralnie, ołtarze boczne: późnorenesansowy z pocz. XVII w. z gotycką figurą św. Stanisława z ok. 1500 r. i barokowy z XVIII w. W 1993 r. za wzorową restaurację kościoła federacja stowarzyszeń Europa Nostra przyznała kościołowi medal honorowy.

Układ osady targowej z rynkiem i zabudową małomiasteczkową.
12 Dębów Bralińskich, mających 600 – 800 lat i posiadających obwód 410 – 628 cm. Wg legendy w 1812 r. spożywał tu śniadanie Napoleon.
Grodzisko pierścieniowate, w którym od 2 poł. XV w. do XVI/XVII w. funkcjonował dwór obronny, na zachód od wsi.

Rozległe widoki ze Wzgórz Mnichowickich na południe od wsi.

Oficjalna strona gminy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *