Wrocław – ul. św. Mikołaja

Jedna z dwóch ulic, łączących niegdyś Rynek ze znajdującą się na zachód od niego nieistniejącą już Bramą Mikołajską, od której pochodzi nazwa ulicy. W średniowieczu jedna z głównych arterii komunikacyjnych …

Wrocław – kościół św. Marii Magdaleny

Jeden z dwóch dawnych wrocławskich kościołów farnych, obecnie katedra kościoła polskokatolickiego. Pierwsza świątynia powstała tu w k. XI w., kolejna w latach 1242-48. Obecny gotycki kościół zbudowano w latach 1342-62, …

Wrocław – ul. Kurzy Targ

Warto zobaczyć: Nr 2 – Kamienica pod Złotą Marią z 2. poł. XIV w., przebudowana w XV/XVI w. i po 1886 r. W czasie remontu w 2001 r. odsłonięto relikty …

Wrocław – ul. Wita Stwosza

Warto zobaczyć: Nr 12 – dawny pałac ks. von Hohenlohe-Ingelfingen, przebudowany ok. 1800 r. w stylu klasycystycznym na bank królewski, najwyższa kondygnacja z 1924 r. Na elewacji przedstawienia antycznych bóstw …

Wrocław – Muzeum Architektury

Muzeum Architektury, mieści się w dawnym zespole klasztornym bernardynów. Pierwszy, drewniany kościół powstał tu w 1453 r. z inicjatywy św. Jana Kapistrana, zespół klasztorny zbudowano w latach 1462-1505. Obecną bazylikę …

Wrocław – Muzeum Poczty i Telekomunikacji

Muzeum mieści się w dawnym Urzędzie Czeków Pocztowych, zbudowanym na miejscu cmentarza wojskowego w latach 1926–29, wg projektu Lothara Neumanna, w stylu północnoniemieckiego ekspresjonizmu ceglanego. Na elewacji znajdują się płaskorzeźby …