Niemcza

Małe miasto (3600 mieszkańców), położone w dolinie Ślęzy między Wzgórzami Gumińskimi i Dębowymi. Już w neolicie istniała tu osada kultury ceramiki wstęgowej rytej (4250 p.n.e.). W VII w. powstał tu …

Ligota Mała

Mała wieś w gminie Niemcza, położona we Wzgórzach Gumińskich. Wzmiankowana w 1266 r., była to mała posiadłość z folwarkiem. Niegdyś znajdował się tu kamień, zwany Fuerstenstein, wyznaczający styk granic księstwa …

Gontowa

Szczyt 377 m we Wzgórzach Gumińskich, najwyższa kulminacja tego pasma. Zbudowany z granodiorytów od wschodu, mylonitów z amfibolitami od zachodu i łupków szarogłazowych od południa.