Lesieniec

Szczyt 868 m, położony w bocznym ramieniu Masywu Śnieżnika, między Czarną Górą (1205 m) a Igliczną (845 m). Zbudowany z gnejsów śnieżnickich, porośnięty lasem świerkowym regla dolnego. Na skrzyżowaniu dróg …

Igliczna

Szczyt 845 m położony na zachodniej krawędzi Masywu Śnieżnika. Ma kształt śmiałego, stromego stożka, górującego nad Międzygórzem i doskonale widocznego z Kotliny Kłodzkiej i Rowu Górnej Nysy.

Kuźnicze Zbocze

Strome zbocze, którym masyw Wójtowskiej Równi opada do doliny Bystrzycy w Młotach, pokryty głazami. Znajdują się tu wyrobiska kamieniołomów, nazwa pochodzi od eksploatowanych niegdyś kopalń rudy żelaza. Zobacz mapę

Zalesie

Mała wieś w gminie Bystrzyca Kłodzka, położona nad Drwiną w Górach Bystrzyckich. Zniszczona w czasie wojen husyckich i odbudowana przed 1510 r. Po wojnie znacznie wyludniona. Zobacz mapę