Ruda Milicka

Wieś w gminie Milicz, położona w Dolinie Baryczy na skraju kompleksu Stawno w Stawach Milickich. Wzmiankowana w 1619 r. w granicach ordynacji milickiej, znajdowała się tu mała huta przetwarzająca rudę …

Grób Myśliwego

Pomnik z głazów, skonstruowany na wzór grobowca megalitycznego, w miejscu w którym jeleń zabił myśliwego w 1934 r. Obok na Polanie Hubertusa wiata myśliwska koła łowieckiego Darz Bór. Zobacz mapę

Czatkowice

Wieś w gminie Milicz, położona w Dolinie Baryczy. Wzmiankowana w 1358 r., znajdowała się tutaj pierwotna siedziba ordynacji Nowy Zamek – Wierzchowice, powstałej po podziale baronatu milickiego w 1628 r. …

Czarne Stawy

Kompleks 13 stawów, położonych w Dolinie Baryczy w pobliżu Krośnic. Zaczęto je budować prawdopodobnie ok. 1600 r., część z nich już nie istnieje, z braku wody uległa wypłyceniu i zarośnięciu …

Ostoja

Miejsce biwakowe i hodowla konika polskiego (ponad 40 sztuk), położone na zachód od Milicza. Wokół stawy hodowlane. Zobacz mapę

Koruszka

Znajdujący się w lesie przysiółek Kaszowa w gminie Milicz, położony w Dolinie Baryczy. Osada wzmiankowana w 1787 r., znajduje się tu leśniczówka z pocz. XX w. Zobacz mapę

Grodzisko Kaszowo

Grodzisko położone na południowym brzegu Baryczy, między Sułowem a Miliczem. Posiada plan koła i pochodzi z II poł. X – XI w. Istnieją hipotezy, że tu mieściła się pierwotna siedziba …

Wszewilki

Wieś w gminie Milicz, położona w Dolinie Baryczy. Wzmiankowana w 1590 r., istniała tu cegielnia, która dała początek wsi. W 1632 r. wzmiankowano karczmę. W I poł. XIX w. działał …