Cichoszów

Cichoszów

Przysiółek Siekierowic w gminie Dobroszyce. Cichoszów już w 1785 r. posiadał folwark i młyn wodny, w 1740 r. stanowił własność ...
Czytaj Dalej
Mękarzowice

Mękarzowice

Wieś w gminie Dobroszyce, wzmiankowana w 1403 r. Należała do następujących rodzin: von Szenwiz (1503), von Rothkirch (1617-33), von Heugel ...
Czytaj Dalej
Strzelce

Strzelce

Wieś w gminie Dobroszyce, położona na pograniczu Równiny Oleśnickiej i Wzgórz Trzebnickich. Wzmiankowana w 1343 r. jako wieś Strelicz lokowana ...
Czytaj Dalej
Łuczyna

Łuczyna

Wieś w gminie Dobroszyce, położona we Wzgórzach Trzebnickich, przy szosie Trzebnica - Oleśnica. Lokowana w 1251 r. na prawie niemieckim ...
Czytaj Dalej
Dobrzeń

Dobrzeń

Wieś w gminie Dobroszyce, położona na pograniczu Wzgórz Trzebnickich i Równiny Oleśnickiej. Dobrzeń (niem. Gutwohne) wzmiankowany był w XV w ...
Czytaj Dalej
Dobroszyce

Dobroszyce

Wieś gminna w powiecie oleśnickim, położona na Równinie Oleśnickiej, przy szosie Oleśnica - Trzebnica i linii kolejowej Oleśnica - Ostrów ...
Czytaj Dalej