Lubiatów

Wieś w gminie Miękinia, wzmiankowana w 1261 r. W 1353 r. była sołectwem, należącym do Petera von Dobischa. Od 1988 r. wieś stanowi sołectwo, wyodrębnione z Zaboru Wielkiego.

Wilkszyn

Wieś w gminie Miękinia, położona na pograniczu Doliny Odry i Wysoczyzny Średzkiej, przy szosie Wrocław – Brzezinka Średzka. Wzmiankowana w 1175 r. jako Wilcesin. W 1335 r. nuncjusz papieski Galhard …