Różana

Wieś w gminie Udanin. Pierwsze wzmianki o Różanie pochodzą ze źródeł kościelnych (1305). Biskup Wrocławia von Bongarel w 1360 r. wspomina proboszcza tej wsi. W późniejszych wiekach często zmieniali się …

Udanin

Wieś gminna w powiecie średzkim, położona przy nieczynnej linii kolejowej Malczyce – Strzegom. Pierwotną nazwą wsi był „Uganin”, a następnie „Gabersdorf”. W latach 1458-71 właścicielem wsi był Dipprand von Reibnitz. …

Piekary

Wieś w gminie Udanin. Nazwa Piekary została wspomniana w dokumentach po raz pierwszy w 1317 r. Od 1326 do 1810 r. własność klasztoru benedyktynów pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny w …

Jarosław

Wieś w gminie Udanin, położona przy węźle na autostradzie A4. Najstarszym zachowanym zapisem nazwy wsi jest Luzoboc z 1202 r., który występuje ponownie jako Lusoboc w 1260 r., co wskazuje …