Boreczek

Wieś w gminie Borów, położona przy linii kolejowej Wrocław – Kłodzko. W 1295 r. w kronice łacińskiej Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis miejscowość wymieniona jest jako Bork.