starzec-przed-2

Starzec (345 m)

Najwyższe wzniesienie w północnej części Wzgórz Dębowych, zbudowane z łupków łyszczykowych, szarogłazowych, amfibolitów i granodiorytów. Znajduje się tu żyła epidotów ...
Czytaj Dalej
strachow-staw-1

Strachów

Mała wieś w gminie Kondratowice, położona w dolinie u wschodnich stóp Wzgórz Dębowych. Na zachód od wsi istniało średniowieczne grodzisko, ...
Czytaj Dalej
zelowice-kosciol-12

Żelowice

Wieś w gminie Kondratowice, położona na północnym krańcu Wzgórz Dobrzenieckich. Istniał tu duży kamieniołom bazaltu. Odkryto tu wczesnośredniowieczną ceramikę, wieś ...
Czytaj Dalej
Karczyn

Karczyn

Wieś w gminie Kondratowice, położona przy szosie Łagiewniki - Strzelin. Wykopaliska archeologiczne odkryły ślady osadnictwa z okresu kultury łużyckiej i ...
Czytaj Dalej
zarzyca-kosciol-2.jpg

Zarzyca

Mała wieś w gminie Kondratowice, we Wzgórzach Lipowych. Osadnictwo istnieje tu ciągle od okresu neolitu. Wieś powstała przed 1300 r ...
Czytaj Dalej