Strachów

Mała wieś w gminie Kondratowice, położona w dolinie u wschodnich stóp Wzgórz Dębowych. Na zachód od wsi istniało średniowieczne grodzisko, obecna osada powstała późno (wzmiankowana w 1726 r.) i należała …

Żelowice

Wieś w gminie Kondratowice, położona na północnym krańcu Wzgórz Dobrzenieckich. Istniał tu duży kamieniołom bazaltu. Odkryto tu wczesnośredniowieczną ceramikę, wieś wzmiankowano w 1369 r. Wchodziła w skład posiadłości rodzin: von …

Szlak niebieski Przerzeczyn-Zdrój – Ruszkowice – Przełęcz nad Błotnicą

Szlak niebieski Przerzeczyn-Zdrój – Ruszkowice – Przełęcz nad Błotnicą Przerzeczyn-Zdrój – (2,3 km) Podlesie – (4,0 km) Ruszkowice – (7,1 km) Przełęcz nad Błotnicą Krótki odcinek nowego szlaku we Wzgórzach …

Karczyn

Wieś w gminie Kondratowice, położona przy szosie Łagiewniki – Strzelin. Wykopaliska archeologiczne odkryły ślady osadnictwa z okresu kultury łużyckiej i unietyckiej. Najstarsza część wsi zapisana w XIV w. to Carczin.

Zarzyca

Mała wieś w gminie Kondratowice, we Wzgórzach Lipowych. Osadnictwo istnieje tu ciągle od okresu neolitu. Wieś powstała przed 1300 r. jako owalnica. W XVIII-XIX w. własność von Burgsdorfów. Warto zobaczyć: …