Piotrowice

Wieś w gminie Strzelin, położona przy szosie Strzelin – Łagiewniki. Wzmiankowana w 1301 r. jako własność klasztoru klarysek ze Strzelina. Później należała do rodzin: von Prittwitz (1783), von Gellhorn (1830, …

Miecznik

Szczyt 310 m w północnej części Wzgórz Strzelińskich, w ramieniu odchodzącym na północ od Gromnika. Zbudowany z granitognejsów i monzogranitów, porośnięty lasami mieszanymi. Zobacz mapę

Koziniec

Szczyt 245 m w północnej części Wzgórz Strzelińskich, zbudowany z granitognejsów i monzogranitów. Góruje nad Gęsińcem i Gościęcicami Średnimi, z odkrytych zboczy widoki. Zobacz mapę