Pszenno

Wieś w gminie Świdnica, położona przy szosie i towarowej linii kolejowej Wrocław – Świdnica. Wzmiankowana w 1241 r. W latach 1535-36 ukrywał się tu przywódca anabaptystów Dawid. Właścicielem większości wsi …

Makowice

Wieś w gminie Świdnica. Wieś wzmiankowana po raz pierwszy w dokumencie lokacyjnym z 1283 r. pod nazwą Swenkinfeld. W XIII–XIV w. siedziba rodu von Swenkfeld, z którego wywodził się m.in. …

Grodziszcze

Wieś w gminie Świdnica. Wieś zaliczana jest do najstarszych wsi na Śląsku. W trakcie prowadzonych prac archeologicznych odkryto we wsi ślady pobytu człowieka z czasów neolitu. W XI w. we …

Bojanice

Wieś w gminie Świdnica. Wzmiankowana w 1305 r. W XVI w. w okolicy działały kopalnie srebra. Podczas wojny 7-letniej 21.07.1762 r. doszło tu do bitwy prusko-austriackiej, wygranej przez Prusaków.