Złotów

Duża wieś w gminie Zawonia, położona na granicy Wzgórz Trzebnickich i Równiny Czeszowskiej, wzmiankowana w 1266 r. W średniowieczu wytapiano tu żelazo z rud darniowych, w XIX w. we wsi …

Grochowa

Niewielka wieś w gminie Zawonia, położona w Lasach Złotowskich. Wzmiankowana w 1267 r. jako własność trzebnickich Cysterek, ok. 1500 r. należała do ks. oleśnickich.

Szlak rowerowy niebieski Grabowno Wielkie – Malerzów – Zawonia (Korona Kocich Gór)

Szlak rowerowy niebieski Grabowno Wielkie – Malerzów – Zawonia (Korona Kocich Gór) Grabowno Wielkie – (3,7 km) Bukowinka – (6,1 km) Malerzów – (9,6 km) Lasy Złotowskie – (13,9 km) …

Tarnowiec

Wieś w gminie Zawonia, położona we Wzgórzach Trzebnickich. Na terenie Tarnowca odkryto osadę neolityczną i kilka późniejszych. Wieś należała do klasztoru cysterek w Trzebnicy, po 1266 r. przeniesiono ją na …

Budczyce

Wieś w gminie Zawonia, położona na północnym stoku Wzgórz Trzebnickich. Na terenie Budczyc znaleziono osadę kultury łużyckiej oraz cmentarzysko kultury pomorskiej. Wieś wzmiankowana była w 1245 r. nazwa pochodzi od …

Miłonowice

Wieś w gminie Zawonia wzmiankowana w 1376 r., przed 1509 r. przeniesiono ją na prawo niemieckie. W dolnej części wsi powstało sołectwo (dolny folwark), w górnej folwark szlachecki. Dolny folwark …

Cielętniki

Wieś w gminie Zawonia wzmiankowana ok. 1300 r. Aż do sekularyzacji w 1810 r. należała do klasztoru cysterek w Trzebnicy. Ze względu na malownicze położenie we Wzgórzach Trzebnickich wieś była …

Zawonia

Duża wieś gminna w powiecie trzebnickim, położona przy szosie Oleśnica – Trzebnica. Wzmiankowana po raz pierwszy w 1236 r. W 1257 r. ks. wrocławski Henryk III Biały lokował tu miasto …