Radziądz

Wieś w gminie Żmigród, położona w Dolinie Baryczy. Wzmiankowana w 1245 r. jako własność biskupstwa wrocławskiego, od 1458 r. posiadłość książęca. W 1582 r. przechodzi na własność Henryka von Kurzbacha, …

Czarny Las

Przysiółek wsi Gatka, położony w gminie Żmigród nad Orlą. W latach międzywojennych obok biegła granica polsko-niemiecka, zachowała się strażnica graniczna.  Przy drodze do Nowych Domów aleja daglezjowa.