Tomice

Wieś w gminie Jordanów Śląski. Wzmiankowana w 1371 r. Znaleziono tu ślady osadnictwa od neolitu po wczesnośredniowieczne grodzisko. Wieś należała do kapituły katedry wrocławskiej.

Piotrówek

Wieś w gminie Jordanów Śląski. Wzmiankowana w 1456 r. W czasie wojny 7-letniej doszło tu do potyczki, w której austriacki korpus Trencka został pobity przez Prusaków. Wieś należała do rodzin …

Mleczna

Wieś w gminie Jordanów Śląski, położona przy szosie Wrocław – Kłodzko. Wzmiankowana w 1288 r. Należała w latach 1351-1810 do kapituły katedry wrocławskiej. W 1936 r. hitlerowcy zmienili nazwę Mlietsch …

Janówek

Wieś w gminie Jordanów Śląski, położona na skraju Wzgórz Łagiewnickich, opadający do doliny Olesznej. Odkryto tu ślady osadnictwa z neolitu i epoki brązu (osada, cmentarzysko, toporek z serpentynitu i szczątki …