Leszek (546 m)

Szczyt w Grzbiecie Zachodnim Gór Bardzkich, położony pomiędzy Klimkiem i Brzeźnicką Górą, od której oddziela go Przełęcz Cisowa. Zbudowany z szarogłazów i łupków. Dawniej znajdowało się tu schronisko Zum Halben …

Bardo

Miasto (2 794 mieszkańców) w powiecie ząbkowickim, położone nad Nysą Kłodzką, przy szosie i linii kolejowej Wrocław – Kłodzko. Założone w X w. jako gród obronny w Górach Bardzkich nad …