Źródło Cyryla

Źródło w południowej części Wzgórz Strzelińskich, na stoku Kalinowej Góry. Nad źródłem stromy pagórek, na który prowadzą kamienne stopnie. W 1811 r. leśniczy Roesner zbudował tu altanę, która stała się …

Średnia Droga

Droga leśna w południowej części Wzgórz Strzelińskich, biegnąca prosto przez ok. 3 km od Kalinowej Góry, przecina szosę Nowy Dwór – Kalinowice Górne, wspina się na Bukową Górę, przecina potok …

Mlecznik

Szczyt 312 m, stanowiący południowe zakończenie głównego grzbietu Wzgórz Strzelińskich, zbudowany z kwarcytów, łupków kwarcytowych i gnejsów. Porośnięty lasami mieszanymi, od wschodu pod szczyt podchodzą użytki rolne. Zobacz mapę

Jasienica

Mała wieś w gminie Ziębice, położona w środkowej części Wzgórz Strzelińskich. Wzmiankowana w 1284 r., do 1571 r. własność von Raederów, od końca XVII w. klasztoru w Henrykowie. Po kasacie …

Wigańcice

Wieś w gminie Ziębice, położona na pograniczu Wzgórz Strzelińskich i Wysoczyzny Ziębickiej. Powstała w 1234 r. na terenie darowanym przez księcia Henryka Brodatego klasztorowi cysterek w Trzebnicy, którego własnością była …