Krzyżniak

Szczyt 516 m, na północnym krańcu Gór Złotych, górujący nad Złotym Stokiem. Nazwa pochodzi od krzyży stawianych w miejscach licznych katastrof górniczych, zbocza bowiem były wręcz podziurawione licznymi sztolniami kopalni …

Kłodzki Wąwóz

Wąwóz ciągnący się od Złotego Stoku do przysiółka Biała Góra, znajdowały się tu sztolnie kopalni złota Barbara i Emanuel oraz szyby Alt Golden Esel (Stary Złoty Osioł), Reden i Reicher …

Złoty Stok

Małe miasteczko, liczące 3000 mieszkańców, położone u północnych stóp Gór Złotych. Znajdowały się tu złoża rud złota i arsenu, a tradycje górnicze sięgają X w. Wzmiankowany w 1291 r. jako …