Broszkowice

Wieś w gminie Oświęcim, położona przy szosie Oświęcim – Chrzanów. Początkowo wieś Broszkowice (pierwotnie Zbroschkowice) należała do zamku oświęcimskiego, a następnie do mieszczan oświęcimskich. Na podstawie istniejących dokumentów wiadomo, iż …

Babice

Wieś w gminie Oświęcim, położona przy szosie Oświęcim – Tychy. Pierwsza wzmianka na temat wsi pochodzi z 1314 r., zamieszczona w dokumencie księcia Mieszka cieszyńskiego, który uwalnia Piotra Stosza z …

Rajsko

Wieś w gminie Oświęcim, położona przy szosie Pszczyna – Oświęcim. Jako właściciela Długosz podaje w 1470 r. Michała Skidzińskiego. W XVII w. w dworze w Rajsku ujęto zbójnika Wojciecha Klimczoka. …