Tuły

Wieś w gminie Lasowice Wielkie, położona nad Budkowiczanką, przy linii kolejowej Opole – Kluczbork. Wzmiankowana w 1416 r. Stanowiła własność von Dombrowków, od ok. 1720 r. rodziny von Blacha, od …

Szumirad

Wieś w gminie Lasowice Wielkie, położona nad Budkowiczanką, przy szosie Opole – Olesno i linii kolejowej Kluczbork – Fosowskie. W XIX w. istniały tu piece do wytopu żelaza z rudy …

Wieś w gminie Lasowice Wielkie, położona wśród Lasów Stobrawsko-Turawskich. Założona jako kolonia Marienfeld w latach 1734-35 przez von Blachę, właściciela Tuł. Pochodził stąd Krystian Minkus, jedyny Polak – przedstawiciel chłopstwa …

Lasowice Wielkie

Wieś gminna w powiecie kluczborskim, położona przy szosie Opole – Kluczbork. Wzmiankowana w XIII w., od 2006 r. siedziba gminy Lasowice Wielkie. Warto zobaczyć Drewniany kościół Wszystkich Świętych z 1599 …

Lasowice Małe

Wieś w gminie Lasowice Wielkie, położona nad Bogacicą, przy linii kolejowej Kluczbork – Fosowskie (linia towarowa). Na skraju wsi odkryto cmentarzysko z okresu kultury halsztackiej. Wieś spustoszona przez husytów, kościół …

Laskowice

Wieś w gminie Lasowice Wielkie, położona przy linii kolejowej Opole – Kluczbork. Wzmiankowane w 1228 r. jako własność klasztoru w Czarnowąsach. W 1608 r. zmarła tu w podróży Brygitta Buchta …

Kamieniec

Przysiółek Szumiradu, położony w gminie Lasowice Wielkie, przy ujściu Radawki do Budkowiczanki, w głębi Lasów Stobrawsko-Turawskich. Biegnie tędy linia kolejowa Kluczbork – Fosowskie. Należał do ks. von Hohenlohe. Na pocz. …