Zwóz

Wieś w gminie Dobrodzień, położona na Wyżynie Woźnicko-Wieluńskiej. Wzmiankowana w księdze uposażeń biskupstwa wrocławskiego ok. 1300 r. jako Swos, później własność Zwojskich i Krzydłowskich, w 1684 r. weszła w skład …

Turza

Przysiółek Myśliny w gminie Dobrodzień, położony na Równinie Opolskiej. Nazwa pochodzi od tego, że mieszkała tu ludność opiekująca się turami. Prawdopodobnie już w XV w. istniała tu prymitywna huta żelaza …

Rzędowice

Wieś w gminie Dobrodzień, położona na Wyżynie Woźnicko-Wieluńskiej. W okolicznych lasach znajduje się kamień z 1932 r., upamiętniający pobyt króla saskiego Fryderyka Augusta III. Obok kaplicy stoi krzyż z 1913 …

Pludry

Wieś w gminie Dobrodzień, położona na Równinie Opolskiej, przy szosie Dobrodzień – Zawadzkie. W 1894 r. doprowadzono linię kolejową na odcinku Fosowskie – Lubliniec. W pobliżu znajduje się cenny przyrodniczo …

Myślina

Wieś w gminie Dobrodzień, położona na Równinie Opolskiej, przy szosie Dobrodzień – Ozimek i linii kolejowej Kluczbork – Fosowskie. Założona ok. 1675 r., do okresu międzywojennego należała do powiatu strzeleckiego. …

Makowczyce

Wieś w gminie Dobrodzień, położona na Równinie Opolskiej. Podzielona była na dwie części, które posiadali Makowieccy, Kozłowscy, rodziny Schik i Wallhofen. W 1748 r. włączona w skład dóbr dobrodzieńskich.