Olesno

Miasto powiatowe (10 tys. mieszkańców) w województwie opolskim, położone nad rzeką Stobrawą, przy szosie i linii kolejowej Kluczbork – Lubliniec. Znaleziono tutaj ślady osadnictwa z epoki neolitu. Wzmiankowane w dokumencie …

Wysoka

Wieś w gminie Olesno, położona na południe od miasta. Wzmiankowana w 1339 r., chociaż wg legendy wieś założyli w 1429 r. zbiegli przed husytami mieszkańcy Osiny. Właścicielami byli Wysoccy, którzy …

Wachów

Wieś w gminie Olesno, położona na południowy zachód od miasta. Wzmiankowana już w 1244 r., nazwa wywodzi się od rodu Wachowskich. Warto zobaczyć Drewniany kościół św. Wawrzyńca pierwotny wzmiankowany w …

Świercze

Wieś w gminie Olesno, położona przy szosie do Częstochowy. Część miejscowości włączono w granice Olesna. Warto zobaczyć Zespół dworski z XIX w. wzniesiony przez rodzinę von Studnitz, obejmuje oficynę, czworak, …

Stare Olesno

Wieś w gminie Olesno, położona przy szosie i linii kolejowej do Kluczborka. Była niegdyś własnością Kosickich, Paczyńskich, Frankenbergów, Maltitzów i rodu von Lieres und Wilkau. W 1883 r. doprowadzono linię …

Sowczyce

Wieś w gminie Olesno, położona przy szosie i linii kolejowej do Lublińca. Wzmiankowana w końcu XII w. W 1753 r. zakupiona przez Fryderyka Leopolda hr. Gesslera, generała kawalerii pruskiej. W …

Siedem Źródeł

Leśny staw, położony u północno-zachodnich granic Olesna. Znajduje się tu cudowne źródełko, którego woda ma podobno właściwości lecznicze. Obok urządzono wiatę turystyczną i zasadzono dąb papieski, którego nasiona poświęcił sam …