Zębowice

Wieś gminna w powiecie oleskim, położona przy linii kolejowej Kluczbork – Fosowskie. Wzmiankowana w dokumencie Bolesława II opolskiego (1313-56). Od 1628 r. własność Paczyńskich, od 1671 r. Blonkowskich, od 1834 …

Radawie

Wieś w gminie Zębowice, położona przy szosie do Turawy. Znaleziono tu ślady osadnictwa z epoki kamiennej. W 1. poł. XIII w. Silvius zbudował tu kaplicę z relikwiami Krzyża Św. W …

Prusków

Wieś w gminie Zębowice, położona przy szosie do Olesna. Wzmiankowana w 1235 r., w 1336 r. rycerz Beldo Pruskow otrzymał pozwolenie na poszukiwanie tutaj złota. W maju 1921 r. miejsce …

Poczołków

Wieś położona we wschodniej części gminy Zębowice. Powstała w XIV w., w 1671 r. własność Blonkowskich. Warto zobaczyć Kościół Królowej Różańca Św. z 1991 r., postawiony na miejscu kaplicy-dzwonnicy z …

Łąka

Wieś położona w zachodniej części gminy Zębowice, nad Prusówką. Powstała w poł. XIII w., w XVII w. własność Paczyńskich. W 2. poł. XIX w. powstał zakład ceramiczny i karczma, a …

Knieja

Wieś w gminie Zębowice, położona przy szosie do Ozimka. Wzmiankowana w 1297 r., od 1671 r. własność Blonkowskich. W maju 1921 r. miejsce walk powstańczych. Warto zobaczyć Kościół śś. Piotra …

Kadłub Wolny

Wieś położona we wschodniej części gminy Zębowice. Wzmiankowana w 1295 r. W 1605 r. Jan von Bess sprzedał majątek chłopom, uwalniając ich z poddaństwa i pańszczyzny, za specjalnym zezwoleniem cesarza …